V.I.P. RABBIT® - кафяв
кат. номер: 6090 - 255 лв.
Metrokane

1. Отстранете фолиото от бутилката с помощта на фолиорезачката, включена във всеки комплект. Поставете я на гърлото, притиснете здраво от двете страни и я завъртете около бутилката 1-2 пъти.
2. Повдигнете спиралата на тирбушона, отпускайки подвижната дръжка надолу.
3.  Поставете тирбушона върху гърлото така, че спиралата да се намира в центъра на тапата. С лявата ръка захванете здраво гърлото на бутилката с помощта на двете  странични  дръжки. 
4. Вкарайте спиралата на тирбушона в тапата, като внимавате да не отпускате дръжките, с които придържате бутилката.
5. Извадете тапата повдигайки дръжката нагоре и напред. С дясната ръка задръжте вече отворената бутилка и отстранете тирбушона.
6. Захванете тапата с помощта на двете странични дръжки по същия начин,  както придържахте гърлото на бутилката. С едно движение на дръжката нагоре и напред тапата изпада от спиралата.
 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
-
 отстранявайте фолиото преди да използвате тирбушона.
- внимателно отстранявайте восъка, ако бутилката е запечатана с такъв преди да използвате тирбушона.
- дръжте здраво дръжките, които обгръщат гърлото на бутилката, тъй като в противен случай тапата няма да излезе.
- не отстранявайте тапата от спиралата с ръка. Използвайте автоматичният начин за отстраняване, описан в т.6 на инсктрукцията.

ПРОБЛЕМИ:
Проблем: Тирбушонът вкара тапата в бутилката.
Причина: Отстранявали сте тапата от спиралата с ръка.
Решение: Без да поставяте тирбушона на бутилка, отворете и затворете няколко пъти дръжката, която движи спиралата.

Проблем: Спиралата на тирбушона излиза без да извади тапата.
Причина: Не сте придържали здраво дръжките, които обхващат гърлото на бутилката.

Проблем: След отварянето на много бутилки, спиралата на тирбушона влиза все по-трудно в тапата.
Причина: специалното покритие, което намалява до минимум триенато на спиралата в корка се е износило. 
Решение: Сложете новата спирала, включена във всеки комплект Rabbit/ Houdini.Studio ITTI

Web Based Solutions